Garantitiden är etablerad 24 månader från mottagandet av varorna. Det är garantin gäller inte i följande fall:

  1. Träffar.
  2. Oegentligheter.
  3. felaktig användning.
  4. manipulera enheten.
  5. Fel på grund av slitage.
  6. Eventuella ytterligare installationen inte har gjorts av en auktoriserad serviceverkstad.

Om problemets ursprung är ett eller flera av ovanstående antaganden, kommer reparationen att faktureras och den avledda frakten kommer att bäras av kunden. I händelse av att garantidäckningen är berättigad, utförs reparation, byte eller retur, beroende på produkt och / eller typ av fel, och fraktkostnaderna debiteras www.thecrazyfifties.es för försäljning på Iberiska halvön. För försäljning gjord utanför den iberiska halvön kommer fraktkostnaderna att bäras av köparen.

 

Utvalda Produkter