Regler och villkor elektronisk handel webb

KARLA NATALIA CORTÉS OVALLE erbjuder dig en online shoppingtjänst som gör att du kan köpa allt från möbler, prydnadsföremål, ljudenheter till belysning.

Därefter inbjuder vi dig att granska de allmänna försäljningsvillkoren som reglerar köp av THE CRAZY FIFTIES-produkter via webbplatsen. www.thecrazyfifties.es

I denna mening utgör användningen av denna webbplats, i den mån det är tillämpligt, ditt godkännande av dessa allmänna försäljningsvillkor. Men om du har några frågor om dem kan du kontakta (kundtjänstkontakt).

 

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

VÅRA DATA

Följande villkor reglerar försäljningen av de produkter som presenteras på denna webbplats av företaget:

KARLA NATALIA CORTÉS OVALLE

Y4725143Z

Partida Solaes 480, 13 – 12580 Benicarló

AVTAL

Tjänstens tillgänglighet

Genom att lägga en beställning på Webbplatsen garanterar du att du är över 18 år. De produkter som erbjuds distribueras över hela det nationella territoriet och i alla EU:s medlemsstater.

Du kan köpa från det land du föredrar, men vi kommer bara att kunna skicka din beställning till adresser i det valda landet. Vid byte av land kommer fraktmetoder, leveransställen och andra försäljningsvillkor att uppdateras.

I enlighet med artikel 40 i lag 47/2002 om reformering av lag 7/1996 om detaljhandelsreglering av den 15 januari och lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och handel elektroniskt, innan beställningen görs, har köparen rätt att informera sig själv på webbplatsen om de väsentliga egenskaperna hos de produkter han vill beställa.

 

Produktinformation

De varor som erbjuds på Webbplatsen är möbler, inredningstillbehör, ljud- och belysningsartiklar och uppfyller samma kvalitets- och garantikrav som de produkter som erbjuds till försäljning i fysiska butiker. De professionella möblerna tillverkade för professionellt bruk har ISO 9002, godkänd av FIRA Test (mot brand) och godkänd av CE.

Du erkänner vårt fulla ägande i förhållande till var och en av de immateriella rättigheterna över produkterna, materialet eller innehållet som visas på webbplatsen.

Varje produkt åtföljs av följande data:

 • Artikelnamn
 • Bild/bilder av artikeln
 • Produktens popularitet
 • Beräknad leveranstid
 • Efterbehandlingsalternativ
 • Objektbeskrivning
 • komposition
 • Åtgärder
 • Butikspris utan moms i euro

 

Fotografierna, grafiken och beskrivningarna av de produkter som är till salu har inte en avtalsmässig karaktär, de är endast illustrativa och ansvarar inte för säljaren, som gör allt för att garantera att färgerna som visas av produkterna på bilderna som visas på webbplatsen är trogen originalprodukterna kan variationer förekomma på grund av framför allt tekniska begränsningar av färgmöjligheterna på en datorutrustning.

Specialerbjudanden, kampanjer eller rabatter kommer att gälla fram till angivet datum eller så långt lagret räcker.

På samma sätt gör THE CRAZY FIFTIES de nödvändiga ansträngningarna för att säkerställa att informationen på webbplatsen är fullständig, sanningsenlig och korrekt. Om det finns ett fel i någon information kommer THE CRAZY FIFTIES att fortsätta med att rätta till det.

 

Köpprocedur

 1. Varorna du vill köpa måste väljas och läggas till i offerten genom att klicka på ikonen "LÄGG TILL".
 2. Varukorgen kommer att innehålla referensen till det valda föremålet, (ditt namn, storlek, vald färg, pris i euro och uppdelningen av skatter)
 3. Det uttryckta priset inkluderar inte transport, vars priser kommer att variera beroende på beställningens volym och destination. I slutet av varukorgen måste du klicka på "Begär fraktoffert!" och vi kommer att få ett e-postmeddelande med din förfrågan, vi kommer att verifiera varans lager och vi beräknar fraktkostnaderna och du kommer att få ett meddelande via e-post.
 4. För att genomföra köpet kommer kundens personuppgifter att krävas, vilka kommer att införlivas i vår databas för att kunna behandla beställningen och i förekommande fall underlätta genomförandet av nya köp via Webbplatsen. De personuppgifter som tillhandahålls av kunder kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i vår Integritetspolicy . Kunden kommer när som helst att kunna få tillgång till de personuppgifter som lämnats och informationen om gjorda beställningar. THE CRAZY FIFTIES påminner kunderna om att personuppgifter måste anges exakt för att undvika förvirring eller incidenter i frakten av de köpta varorna. Dessutom kommer kunden, om kunden uttryckligen begär det, att få personlig kommersiell kommunikation anpassad till hans profil via e-post och/eller SMS.
 5. Innan beställningen görs kommer kunden via e-post att få ett e-postmeddelande med en sammanfattning av beställningen som identifierar produkten/produkterna som lagts till i kundvagnen, dess totala pris (transport och skatter ingår) med var och en av varorna uppdelade och beställningens fraktdata, så att kunden kan bekräfta det genom att klicka på knappen med uttrycket "Bekräfta betalning" för att välja mellan betalning via en POS, direkt banköverföring eller betalning via Paypal (det senare kommer att inkludera de provisioner som tas ut av tjänsten) Om du innan du bekräftar betalningen upptäcker ett fel i din beställning, kan du ändra alla detaljer i det genom att klicka på knappen "Redigera" eller "Ta bort". Om du upptäcker ett fel i din beställning när betalningsprocessen har slutförts, vänligen kontakta FÖRETAGETS KUNDSERVICE.
 6. Mottagandet av ovannämnda orderbekräftelse betyder inte att THE CRAZY FIFTIES accepterar beställningen. Kundens beställning utgör ett erbjudande till THE CRAZY FIFTIES att köpa produkten/produkterna. Alla beställningar är föremål för acceptans av THE CRAZY FIFTIES. THE CRAZY FIFTIES är inte skyldig att acceptera beställningen och kan, efter eget gottfinnande, neka acceptans. Kunden bekräftar dock att genom att klicka på knappen "Bekräfta betalning" får han eller hon skyldigheten att betala för produkten/produkterna när han accepterar beställningen. I denna mening, när THE CRAZY FIFTIES accepterar beställningen, kommer det att meddela kunden via ett nytt e-postmeddelande som bekräftar att beställningen har skickats eller, i förekommande fall, att den är tillgänglig för avhämtning ("Bekräftelsen"). THE CRAZY FIFTIES-kontraktet mellan kunden och THE CRAZY FIFTIES i förhållande till den eller de beställda produkterna kommer att anses vara fulländade när THE CRAZY FIFTIES skickar sin Bekräftelse till kunden. Kontraktet kommer endast att behandla den eller de produkter som har ackrediterats i bekräftelsen. THE CRAZY FIFTIES kommer inte att vara skyldiga att leverera någon produkt(er) som inte har bekräftats.

Produkttillgänglighet

Alla beställningar är beroende av produktens tillgänglighet. Om THE CRAZY FIFTIES vid tidpunkten för utfärdandet av beställningen upptäcker brist på lager i sina lager av någon av produkterna som ingår i den, kommer THE CRAZY FIFTIES att försöka hitta produkten på andra sätt som kan vara inom dess räckhåll. Om det inte är möjligt att ha sådan tillgänglighet meddelas kunden omedelbart. Dessutom kommer beloppet för varan som debiteras och inte skickas att betalas till kunden under de följande dagarna, med samma betalningsmetod som användes vid köpet.

Rätt att inte acceptera en beställning

THE CRAZY FIFTIES kan avbryta en bekräftad beställning eller inte acceptera en beställning som görs av följande skäl:

 • Vid ett tekniskt fel och/eller ett typografiskt fel i priserna eller i övrig produktdata som fanns på Webbplatsen när beställningen gjordes.
 • På grund av bristande tillgänglighet (lager)
 • När säkerhetssystem indikerar att beställningen kan vara bedräglig.
 • När det finns skäl som talar för att klienten är minderårig.
 • När THE CRAZY FIFTIES inte har kunnat leverera beställningen till den adress som kunden angett.
 • När det finns en datorattack, virus eller någon händelse som ligger utanför rimlig kontroll (force majeure) av THE CRAZY FIFTIES.

I sådana fall kommer THE CRAZY FIFTIES att återbetala till fullo de belopp som har betalats i enlighet med bestämmelserna i dessa villkor. 

PRIS OCH BETALNING

Betalning och valuta

Priserna på denna webbplats visas i euro. Kunden kan köpa från det land de föredrar. Om kunden under köpproceduren ändrar leveransadress och är

När destinationslandet har ändrats måste priserna och tillgängligheten för varor som visas i den slutliga ordersammanfattningen uppdateras på samma sätt som offerten.

Produktpriserna kan ändras när som helst men eventuella ändringar kommer inte att påverka beställningar där THE CRAZY FIFTIES har skickat en bekräftelse till kunden.

Mervärdesskatt

Alla produktpriser som anges på denna webbplats inkluderar inte moms. För leveranser gjorda på Kanarieöarna, Ceuta och Melilla kommer motsvarande skatter och punktskatter att tillämpas i enlighet med gällande bestämmelser i vart och ett av dessa territorier.

fakturering

Kunden ger sitt uttryckliga samtycke till att utfärda fakturan i elektroniskt format. Om kunden önskar få en faktura i pappersformat kan de begära den när som helst genom att kontakta mejlet info@thecrazyfifties.es.

betalning

THE CRAZY FIFTIES accepterar endast betalningar gjorda med kredit- eller betalkort, Paypal eller banköverföring.

Betalning med kredit- eller betalkort

THE CRAZY FIFTIES accepterar betalning för köp gjorda via webbplatsen med följande kredit- eller betalkort: Visa och Mastercard för beställningar inom Spanien (förutom Kanarieöarna)

Om den betalningsmetod som valts av kunden är ett kredit- eller betalkort, kommer debiteringen att göras online, det vill säga i realtid, via betalningsportalen för motsvarande finansinstitut, när det har verifierats att de data som kommuniceras är korrekt.

Betalning med PayPal / PayPal Express

THE CRAZY FIFTIES accepterar att behandla betalningar via Paypal-systemet. När du skickar offertförfrågan måste du be oss att aktivera denna betalningsform, provisionerna kommer att återspeglas i beställningen och delas upp i den.

Betalning via banköverföring

Alla kostnader som härrör från betalning genom överföring kommer att bäras av kunden. För betalningar som ska göras genom överföring kommer kunderna att få det kontonummer som de måste göra insättningen till. Som referens måste kunden ange sitt ordernummer och fullständiga namn. Kunden kommer att ha en period på tre (3) arbetsdagar från det datum då de gjorde sin beställning för att betala. Beställningen anses inte accepterad förrän det har bekräftats att betalningen har mottagits. Om THE CRAZY FIFTIES efter den angivna perioden inte har mottagit motsvarande belopp kommer beställningen att annulleras.

Betalningssäkerhet

I syfte att ge maximal säkerhet till betalningssystemet använder THE CRAZY FIFTIES säkra betalningssystem från ledande finansiella institutioner inom elektronisk handel. I denna mening överförs konfidentiell betalningsdata direkt och i krypterad form (SSL) till motsvarande finansinstitut. För betalning med Visa- och Mastercard-kort accepterar THE CRAZY FIFTIES endast CES-transaktioner (Secure Electronic Commerce) inklusive, om tillämpligt, det internationella 3D Secure-protokollet kännetecknat av Verified by Visa, MasterCard SecureCode-märken. Säker elektronisk handel är ett initiativ vars grundprincip är att garantera säkerhet i internettransaktioner.

När du gör betalningen via den säkra betalningsporten kommer systemet automatiskt att verifiera att kreditkortet är aktiverat för säker elektronisk handel. Därefter kommer du att ansluta till den utfärdande banken, som kommer att begära att du godkänner operationen med en personlig autentiseringskod. Åtgärden kommer endast att utföras om banken som utfärdar kreditkortet bekräftar autentiseringskoden. Annars kommer transaktionen att avvisas.

Som en kompletterande åtgärd till "Secure Payment"-systemet och i syfte att samarbeta för att förebygga bedrägerier via Internet, förbehåller sig THE CRAZY FIFTIES rätten att verifiera de personuppgifter som tillhandahålls av klienten samt vidta de åtgärder som den anser lämpliga (inklusive annullering av beställningen) så att den köpta varan levereras i enlighet med uppgifterna i beställningen.

LEVERANS

Risken för produkterna bärs av kunden från leveransögonblicket. Leveransen av produkterna som köpts via webbplatsen kommer att utföras genom ett budfirma och kommer att levereras inom en period som anges på webbplatsen enligt den valda leveransmetoden och i alla fall inom en period på högst trettio (30) kalender dagar från dagen för mottagandet av bekräftelsen.

Alla försändelser kommer att ha en kostnad som måste beräknas individuellt i varje offertförfrågan, för att garantera produktens eller produkternas integritet.

För att undvika leveransincidenter (fel adresser, oförmåga att hitta någon hemma, etc.) är det viktigt att korrekt fylla i motsvarande formulär.

Orderspårning kan göras via länken till budet eller transportföretaget (vid leveranser på pallar) där det alltid kommer att anges var produkten/produkterna finns tills det slutgiltiga mottagandet. Denna länk kommer att skickas så snart beställningen har lagts och laddats. Transportpriset beräknas utifrån volymen och destinationen för de köpta produkterna.

Det exakta priset på transporten kommer att beräknas så fort vi får offertförfrågan via e-post och när vi har svarat visas det sedan nedbrutet på sidan som sammanfattar köpet innan kunden bekräftar beställningen genom att klicka på 'Bekräfta betalning' knappen och innan du anger betalningsinformation.

Det kommer inte att vara möjligt att skicka beställningar till postboxar. Fraktkostnader kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Nämnda ändring kommer att gälla från det ögonblick ändringen ingår i dessa försäljningsvillkor. I vilket fall som helst kommer de fraktkostnader som visas vid beställningstillfället att vara giltiga.

POLITIK FÖR UTBYTE OCH/ELLER RETURNERING ONLINE. ANSVAR

Ångerrätt från köp eller ändringar

Kunden har rätt att ångra köpet och returnera köpta produkter och/eller byten, utan behov av motivering, inom en period av 14 dagar från mottagandet. För att göra detta måste du kontakta oss inom 14 dagar efter att du mottagit försändelsen, skicka produkten korrekt förpackad och portobetalt till THE CRAZY FIFTIES. I händelse av att produkterna som utgör din bekräftade beställning levereras separat, på olika datum, gäller datumet för mottagandet av den sista produkten för returändamål.

I händelse av att kunden returnerar alla produkter i sin beställning inom de första fjorton (14) kalenderdagarna från mottagandet av den sista produkten, kommer alla betalningar som erhållits efter köpet att återbetalas, inklusive fraktkostnader (med undantag för de extra kostnaderna till följd av kundens val av annan fraktmetod än den billigaste vanliga leveransmetoden som erbjuds).

För att utöva ångerrätten måste kunden meddela sitt beslut via följande kanaler:

 • Med post till: Partida Solaes 480, 13 – 12580 Benicarló
 • Via e-post till: info@thecrazyfifties.es
 • Via telefon: 655 910 930
 • Genom detta onlineformulär

"För uppmärksamhet:

THE CRAZY FFTIES

Avgång Solaes 480, 13

12580 – Benicarló

Tfn. 655 910 930

info@thecrazyfifties.es.

Kära herrar:

Jag/vi informerar dig härmed om att jag/vi frånträder mitt/vårt avtal för [köp av varan/] som förvärvats från dig, enligt följande detalj:

– [Beställningsnummer XXXXXXX daterat DD.MM.YY / och mottaget DD.MM.YY (1)]

– [Namn på användarna eller konsumenterna]

– [Adressen till användarna eller konsumenterna]

– [Kontaktinformation – e-post, telefon]

[Användarens eller konsumenternas underskrift] (Endast om detta formulär presenteras i

papper)

Plats och datum."

I vilket fall som helst kommer returen av produkterna att ske enligt vad som fastställts i följande avsnitt inom en period som inte överstiger de ovan nämnda 14 kalenderdagarna.

Villkor för ändringar och/eller returer

För att acceptera en retur måste både produkten och förpackningen vara i perfekt skick och med allt originalinnehåll. En kopia av fakturan och fullmakt från THE CRAZY FIFTIES ska också inkluderas i försändelsen.

THE CRAZY FIFTIES kommer inte att kunna acceptera byten eller returer av använda eller skadade produkter (så länge det inte är ett kvalitets- eller tillverkningsfel).

Personliga eller beställningsvaror kan inte bytas eller returneras.

Byte av en modell mot en annan kommer inte att accepteras. För att byta en produkt mot en annan måste kunden returnera den och göra ett nytt köp.

Villkor för ändringar och/eller returer av personliga produkter

Med tanke på att en del av KARLA NATALIA CORTÉS OVALLEs produkter är personliga, vill vi dedikera en specifik del av våra allmänna avtalsvillkor till denna typ av föremål. I enlighet med artikel 45 i lag 7/1996 av den 15 januari om detaljhandel, kommer det inte att finnas någon returrätt för de varor som tillverkats enligt kundens specifikationer eller som tydligt har tillverkats efter mått. Det kommer inte heller att finnas någon returrätt i det fall skadan beror på missbruk.

Returer som härrör från ett fel som KARLA NATALIA CORTÉS OVALLE är ansvarig för eller från något produktdefekt är uteslutna från denna jurisdiktion. I sådana fall åtar sig vårt företag att byta ut den defekta produkten mot en annan identisk på kortast möjliga tid. Du kommer också att stå för retur- och fraktkostnaderna. I det fall ändringen inte kan göras återbetalas beloppet.

I händelse av en defekt produkt på grund av dålig hantering av KARLA NATALIA CORTÉS OVALLE, kommer vi att fortsätta att reparera, byta ut, sänka priset eller säga upp avtalet, procedurer som kommer att vara kostnadsfria för konsumenten och användaren.

Om det är en ändring på grund av ett fel i valet av storlek eller färg eller i något av produktalternativen, ett fel som den köpande användaren ansvarar för, kommer han eller hon att stå för fraktkostnaderna tillbaka till vårt kontor.

Personliga produkter tillverkas med den bild och/eller text som användaren skickar, i samma position, kvalitet, upplösning och mått. Användaren ansvarar för att bilden eller texten som skickas vid beställningen har tillräckliga krav på korrekt tillverkning. För frågor om minimikrav, kontakta oss på e-post info@thecrazyfifties.es eller ring 655 910 930.

KARLA NATALIA CORTÉS OVALLE tar inget ansvar för skillnader i färg eller upplösning mellan originalbilden och den för den medföljande produkten, orsakade av dålig kvalitet.

defekt från den ursprungliga bildfilen.

återbetalningar

När produkten/produkterna har tagits emot kommer THE CRAZY FIFTIES att verifiera att de är i gott skick och, om ett utbyte har begärts, fortsätter de med att skicka den önskade produkten eller, om en retur har begärts, fortsätter de med att återbetala beloppet i samma betalningssätt betalning som användes vid köpet.

När statusen för de returnerade produkterna har verifierats kommer kunden att informeras via e-post. Återbetalningen kommer att göras inom en period av fjorton (14) kalenderdagar från det att THE CRAZY FIFTIES har informerats om beslutet att dra sig ur. THE CRAZY FIFTIES kan dock hålla inne återbetalningen tills varorna har tagits emot eller tills kunden har visat upp bevis på sin retur, beroende på vilket villkor som uppfylls först.

Återbetalning av fraktkostnader kommer att göras efter att produkterna mottagits. För att betala för beställningar betalda via banköverföring måste kunden förse THE CRAZY FIFTIES med en IBAN-kod så att motsvarande belopp kan betalas. IBAN-koden måste tillhöra en bank i det land som beställningen skickas till.

Retur av felaktiga eller defekta produkter

I händelse av att THE CRAZY FIFTIES av misstag har skickat en annan produkt än den efterfrågade, att kvaliteten på den skickade produkten inte är tillräcklig eller att produkten inte överensstämmer med vad som anges i kontraktet, THE CRAZY FIFTIES, när felet inträffade eller defekt, kommer att återbetala beloppet för den returnerade produkten och de uppkomna fraktkostnaderna samt alla andra kostnader som kunden skulle ha ådragit sig för att returnera den defekta produkten.

I händelse av att en felaktig eller defekt beställning returneras med vanlig post, kommer THE CRAZY FIFTIES att göra motsvarande betalning för returtransport så länge som kunden i paketet inkluderar bevis på kostnaderna för sådan retur.

GARANTI

Till kunder som gör sina inköp som konsumenter erbjuder THE CRAZY FIFTIES garantier på produkterna som marknadsförs via webbplatsen, i enlighet med Royal Legislative Decreet 1/2007, av den 16 november, som godkänner omarbetningen av den allmänna lagen för konsumenternas försvar. och Användare och andra kompletterande lagar (nedan "TRLGDCU").

Om inte annat bevisas, kommer det att antas att eventuell brist på överensstämmelse som uppstår under de tre (3) åren efter leveransen av produkten redan fanns när produkten levererades.

I denna mening, om någon av produkterna inte överensstämmer med avtalet, måste kunden informera THE CRAZY FIFTIES genom något av de kommunikationsmedel som anges i dessa villkor.

ÖVERFÖRING OCH AVSTÅND AV RÄTTIGHETER

Kunden får inte överföra, överlåta eller överföra ett kontrakt eller någon av de rättigheter eller skyldigheter som härrör från det utan att ha erhållit skriftligt medgivande från THE CRAZY FIFTIES.

Inget avstående från THE CRAZY FIFTIES av en specifik rätt att vidta åtgärder som härrör från detta kontrakt kommer att utgöra ett avstående från andra rättigheter eller åtgärder om det inte uttryckligen meddelats skriftligen.

I enlighet med lagstiftningen som reglerar äganderätten till intellektuella och liknande rättigheter, denna webbplats och alla dess element, varumärken, mönster, fotografier, texter, illustrationer, logotyper, animerade sekvenser eller inte, ljud eller inte, grafik, etc., samt eftersom dess sammanställning är säljarens exklusiva egendom, som inte ger någon licens eller rättighet annat än att konsultera webbplatsen.

Användning, reproduktion, duplicering, kopiering, försäljning, återförsäljning, tillgänglighet, modifiering eller annan exploatering, helt eller delvis, av webbplatsen, dess innehåll eller märken för något syfte är förbjuden. , förutom med föregående skriftligt tillstånd från säljaren

All annan användning kommer att utgöra förfalskning och straffbar enligt immateriella rättigheter, såvida inte föregående skriftligt tillstånd från VARUMÄRKET.

SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER

I enlighet med föreskrifterna om skydd av personuppgifter anges att de personuppgifter som samlas in för behandlingen av beställningen kommer att användas uteslutande för dess hantering.

När du utför detsamma kommer du att ha möjlighet att acceptera att dina uppgifter införlivas i registret för varumärkesbehandlingsaktiviteten för att underlätta kommande beställningar, hantering av kunder och/eller leverantörer, reklam och prospektering. .

Hänvisar uteslutande till behandling eller bearbetning av data för konventionell prospektering och andra former av marknadsföring eller reklam, vilket inkluderar direktmarknadsföring eller direktmarknadsföring. Enligt med beaktande av 47 i förordning (EU) nr 2016/679, Allmänt dataskydd, kan berättigat intresse uppstå "när det finns en relevant och lämplig relation mellan den berörda parten och den ansvariga, till exempel i situationer där den berörda parten är klient eller står till den ansvariges tjänst”, vilket just är fallet i det aktuella fallet. Den tillägger, skäl 47 i GDPR, att "Behandlingen av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kan anses utföras för berättigat intresse."

Bankuppgifterna för processen sparas i en databas som utformats för detta ändamål och kommer inte att sparas, endast medan köpet görs, betalningen görs och tills ångerfristen har löpt ut.

RÄTT ATT ÄNDRA DESSA VILLKOR

THE CRAZY FIFTIES kan ändra dessa villkor när som helst utan att i vilket fall som helst tillämpas retroaktivt.

GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor kommer att styras av spansk lag. Varje tvist som uppstår från tolkningen och/eller genomförandet av dessa, underkastar parterna sig, efter eget val, till den jurisdiktion som de nuvarande reglerna i internationell privaträtt utser som behöriga.

KONTAKT

För alla typer av tvivel, frågor, förslag eller anspråk kan du kontakta

THE CRAZY FIFTIES genom följande kommunikationskanaler:

 • Med post till: Partida Solaes 480, 13 – 12580 Benicarló
 • Via e-post till: info@thecrazyfifties.es
 • Via telefon: 655910930

Vi informerar dig om att Europeiska kommissionen tillhandahåller en onlineplattform för tvistlösning som är tillgänglig på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenter kan lämna in sina anspråk via den ovannämnda onlineplattformen för tvistlösning.